نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
شنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۰ خرداد - ۱۱:۴۰ : نقد حداد به غرضی؛ اشتغال متولی ندارد

آقای غرضی به تورم بیشتر از اشتغال پرداختند. در حال حاضر بازار کار متولی ندارد. وزارت کار می‌گوید من مسئول اشتغال زایی نیستم. ما تعدادی کارگاه و کارخانه داریم که تعطیل شده و باید کمک کنیم که این کارخانه‌ها احیا شود و اگر در شرف تعطیلی است تعطیل نشود. بسیاری از پیمانکاران از دولت طلب‌های زیاد دارند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید