نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
شنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۰ خرداد - ۱۱:۵۰ : جواب غرضی به نقدها؛ همه دولت‌ها شکست خورده‌اند

امکان ندارد که در تولید رقابت خارجی را به لحاظ نیاورید. در همه دنیا هزینه پول برای تولید یکی دو درصد است این رقم در ایران معادل تورم است. ما بزرگانی داریم که اینجا نشسته‌اند و همه دولت‌ها شکست خورده‌اند. از این موضوع غفلت شده است که تورم را به عنوان ابزاری برای کار راه انداختن استفاده شده است. تورم باید برود روی دو درصد، هزینه پول باید برود روی سه درصد. رقبای شما چین، هند، ترکیه هستند. تمامی کسانی که به این تولیدات میپرداختند به خاطر هزینه تولید این کار را ترک کرده‌اند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید