نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
شنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۰ خرداد - ۱۲:۱۵ : واکنش غرضی:دولت در دو کلمه خلاصه می‌شود تورم اشتغال

بخشی‌نگری باعث فرسودگی و از بین رفتن بخش و دولت می‌شود. در صد سال گذشته هر دولتی بخش مسکن، آموزش، دانشگاه یک کار دیگر بکند و از بقیه سیستم نتواند دفاع کند به همین وضع امروز دچار می‌شود. بخش اصلی گرفتاری کسانی که مسکن نداشته‌اند این است که اشتغال نداشته‌اند و نتوانسته‌اند مسکن تهیه کنند و به این وضع افتاده‌اند. دولت در دو کلمه خلاصه می‌شود تورم اشتغال


این مطلب را به اشتراک بگذارید