نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۴:۱۲ : قالیباف:شما با میتران قهوه می‌خوردید موشک‌های فرانسوی روی سر ما می‌ریخت

سطح دیپلماسی را شما در حد یک پروتوکل پایین آوردیم. شما می‌گویید ما این قدر با میتران نزدیک بودیم که با هم قهوه می‌خوردیم. همان وقتی که شما با آقای میتران قهوه می‌خوردید موشک‌های فرانسوی در جبهه روی سر ما ریخته می‌شد.


این مطلب را به اشتراک بگذارید