نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۵:۵۵ : قالیباف: حقوق مردم را در اولویت قرار می دهم

محمدباقر قالیباف در جمع بندی اظهاراتش گفت: "در این ارتباطات نگرانی ها و البته امیدهای زیادی را در مردم دیدم. به من بیش از گذشته آموخت که از سیاست بازی و اختلاف دوری کنید. در دولت آینده اگر دغدغه ای داریم جز دغدغه مردم چیزی نداشته باشیم. این روزها ناگزیر بودیم زیاد حرف بزنیم ولی امیدوارم در دولت آینده بیشتر کار کنم و کمتر حرف بزنم. تاکید بر حقوق ملت را در اولویت کارم میگذارم. تا اول حقوق مردم را ندهیم نباید به دنبال حقوق دولت برویم. در سیاست خارجی ماجراجویی را از حوزه دیپلماسی دور می کنم. نیازمند مدیریت جدی در این عرصه هستیم که نه امتداد وضع موجود باشد و نه برگشت به گذشته. بازگشت به نخبگان به مردم و توجه به تشکل هایی که ریشه مذهبی دارند جزو برنامه هایم است."


این مطلب را به اشتراک بگذارید