نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
شنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۲

* ۲۳ خرداد - ۰۰:۱۲ : مشاهدات یک شاهد عینی: طرفداران جلیلی می‌گفتند یک امشب را حال کنید

این مشاهدات یک شهروند تهرانی در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد آخرین روز مجاز تبلیغات انتخاباتی نامزدها است:

«از غرب تا شرق شهر و از مرکز تا شمال. بدون اغراق باید بگویم شهر دست هوادارهای روحانی بود. یعنی بیش‌تر از هشتاد درصد ماشین‌هایی که دیدم نشانه‌ هواداری کسی را در دست دارند، پوستر روحانی را از شیشهٔ ماشین بیرون آورده بودند یا به جایی از ماشینشان چسبانده بودند. کم و بیش هم طرف‌دارهای بقیه دیده می‌شدند البته. قالی‌باف، جلیلی و رضایی.

یک سری هم البته خوش‌حال برای خودشان می‌چرخیدند و از این آزادی کم‌تریافته‌شان لذت می‌بردند. توی ولی‌عصر هر جا عده‌ای از هواداران جلیلی رد می‌شدند ـ معمولا دسته‌ای و با هم حرکت می‌کردند ـ مردم واکنش نشان می‌دادند و بوق ممتد ماشین‌ها به صدا درمی‌آمد. اما کسی به طرف‌دارهای قالی‌باف و رضایی، تا آن‌جا که من دیدم چیزی نمی‌گفت و کاری نداشت. یک سری هم که آن وسط خود را حامی غرضی جا می‌زدند که البته از لحنشان معلوم بود دارند شوخی می‌کنند.

اما یک جمله از موتورسواری که عکس جلیلی را در دست داشت خوب یادم مانده است: «این یک شب را برای خودتان خوب حال کنید. از شنبه باید بیفتید دنبال رای‌تان و کتکش را بخورید.» به همین وقاحت!»


این مطلب را به اشتراک بگذارید