معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناخدای سینمای ایران است.

آقای شمقدری که از جمله فیلمسازان اصولگراست مسئولیت امور سینمایی ایران را بر عهده دارد و فعالیت‌های او با انتقادهای گسترده‌ای در میان فیلمسازان مستقل ایرانی روبه‌روست. در زمان مدیریت او بر امور سینمایی، خانه سینمای ایران منحل شد.

"> معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناخدای سینمای ایران است.

آقای شمقدری که از جمله فیلمسازان اصولگراست مسئولیت امور سینمایی ایران را بر عهده دارد و فعالیت‌های او با انتقادهای گسترده‌ای در میان فیلمسازان مستقل ایرانی روبه‌روست. در زمان مدیریت او بر امور سینمایی، خانه سینمای ایران منحل شد.

" />
نسخه آرشیو شده
برنامه سینمایی هفت
مدیر فارابی: شمقدری ناخدای سینمای ایران است
Flash Version
شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۰

احمد میرعلایی، مدیر بنیاد سینمایی فارابی، در برنامه سینمایی هفت گفت: جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناخدای سینمای ایران است.

آقای شمقدری که از جمله فیلمسازان اصولگراست مسئولیت امور سینمایی ایران را بر عهده دارد و فعالیت‌های او با انتقادهای گسترده‌ای در میان فیلمسازان مستقل ایرانی روبه‌روست. در زمان مدیریت او بر امور سینمایی، خانه سینمای ایران منحل شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را دانلود کنید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی