نسخه آرشیو شده
حمید رسایی از هزینه‌های انتخاباتی کلان می‌گوید
پنج‌شنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۰

حمید رسایی نماینده مجلس هشتم میگوید حقوق یک نماینده مجلس دو میلیون تومان است که بعد از کسر مالیات یک میلیون و ششصد تومان به دستشان میرسد که صرف خورد و خوراک میشود. او میگوید چطور برخی از نمایندگان مجلس تا ششصد میلیون تومان صرف تبلیغات انتخاباتی میکنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی