نسخه آرشیو شده
ویدئوی اسکار گرفتن اصغر فرهادی
دوشنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

اصغر فرهادی اسکارش را به مردم ایران تقدیم کرد. 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی