نسخه آرشیو شده
محمود دولت آبادی: من بیانگر تناقض‌های جامعه‌ام
پنج‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱

نویسنده کتاب «جای خالی سلوچ» می‌گوید این داستان، مهاجرت مردم از روستا را به شهر در یک دوره تاریخی ایران روایت می‌کند.

او می‌گوید آثارش از دوره فئودالی تا جامعه شهری را در بر می‌گیرد. 

دولت آبادی می‌گوید در چنین آثاری نباید دنبال رد پای سیاست روز بود. چون کار ادبیات عکس برداری از وقایع روزانه است. 

او می‌گوید ناسیونالیته وقتی به وجود می‌آید که نیروی دیگری وجود داشته باشد که بخواهید او را مرعوب کنید یا در برابرش دفاع کنید. ما با خودمان مشکل داریم. جامعه ایران که من نویسنده‌اش هستم با خودش مشکل دارد. من بیانگر این تناقض‌های درونی جامعه هستم. 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی