مناظره مطهری و زارعی- بخش دوم

مناظره مطهری و زارعی- بخش سوم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش چهار

مناظره مطهری و زارعی- بخش پنجم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش ششم

 

 

"> مناظره مطهری و زارعی- بخش دوم

مناظره مطهری و زارعی- بخش سوم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش چهار

مناظره مطهری و زارعی- بخش پنجم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش ششم

 

 

" />
نسخه آرشیو شده
دیروز، امروز، فردا
مناظره مطهری و زارعی بر سر سوال از رئیس جمهور
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۱

برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که محمود احمد‌نژاد را به مجلس فرا بخوانند اما این موضوع در میان خود نمایندگان مجلس مخالفانی دارد. برنامه سیاسی «دیروز، امروز، فردا» با حضور علی مطهری و علی اصغر زارعی دو نماینده مجلس فضایی بود که این دو نفر بر سر سوال از رئیس جمهور با یکدیگر بحث کردند.

 

مناظره مطهری و زارعی- بخش دوم

مناظره مطهری و زارعی- بخش سوم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش چهار

مناظره مطهری و زارعی- بخش پنجم 

مناظره مطهری و زارعی- بخش ششم

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی