نسخه آرشیو شده
قانون انتخابات
بحث دولت و مجلس بر سر تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۱

در یک مناظره تلویزیونی کاظم جلالی نماینده مجلس و از موافقان این طرح با صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور گفتگو کرده است.
کاظم جلالی در این مناظره می‌گوید ما یک نوع سیستم حکومتی دموکراتیک داریم و یک نوع حکومت مردم سالاری دینی. در حکومت دموکراتیک افراد همان قدر که حق رای دادن دارند حق رای گرفتن دارند. اما در سیستم مردم سالاری دینی ما برای انتخاب شدن‌ها ضابطه بگذاریم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی