نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
چهارشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۵ خرداد - ۱۲:۲۵ : پاسخ عارف به نقدها

طرح جامع ورزش را ما تصویب کردیم اما در دولت بعدی مورد بی توجهی قرار گرفت.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور تصویب شده و هر دولتی روی کار بیاید باید آن را اجرا کند اما برنامه من دخالت دادن مردم در اجرای آن است.
ما اگر به یک هنرمند پروانه دادیم دیگر لازم نباشد برای هر کاری پروانه بگیرد. باید توسط خود خبرگان فرهنگ در قالب نظام صنفی باید دنبال شود تا اگر تخلفی صورت گرفت هم با آن برخورد شود.

ما گاهی یک فیلم را به خاطر ده درصد اختلاف نظر نمایش نمی‌دهیم و در نتیجه جوان ما چه فیلمی را تماشا می‌کند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید