نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۱:۵۲ : محسن رضایی: در 100 سال گذشته، آزادی به عنوان شعار مطرح شده است

پس از طرح دیدگاه های کاندیداها درباره برنامه سیاسی محسن رضایی، وی به نقدهای مطرح شده پاسخ داد.

رضایی گفت: "امروز افراد سرجای خودشان در کشور نیستند. اولین کارم سامان دادن این وضعیت است که 50 درصد مشکلات را حل می کند. باید دولت فراگیر کارآمد و باعرضه که رهبری و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد، تشکیل شود. از اینجا به بعدش برایم مهم نیست. از همه اقوام و گروه ها استفاده خواهم کرد."

وی افزود: "دنبال آن هستم که نهاد آزادی را در کشور مستقر کنیم که مجموعه ای از مقررات  و رویه ها و آموزش و تربیت است وگرنه مثل 100 سال گذشته آزادی به  عنوان شعار باقی می ماند."

رضایی تاکید کرد: "بعضی صحبت ها حاکی از دعواست ولی  ما باید همین مسائل را حل کنیم. دعوا و کشمکش بس است. مردم امروز مشکل نان دارند. کار مدیریت جناحی تمام شده و مدیریت فراجناحی باشیم البته نه به معنای کنار گذاشتن جناح هایی که گنج ما هستند. در سیاست خارجی از استراتژی قیچی استفاده می کنم. معتقدم باید به پرونده هسته ای خاتمه بدهیم. دارند زمان را از ما می گیرند و نباید اجازه بدهیم. جلوی گذشت زمان را می گیرم."


این مطلب را به اشتراک بگذارید