نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۳:۰۲ : روحانی: من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم

از من پرسیده بودند مذاکره با آمریکا راحت‌تر است یا اروپا. من گفتم که مذاکره با آمریکا راحت‌تر است. چون اروپایی‌های یک کدخدایی دارند که آمریکا است و باید بروند از او اجازه بگیرند. من گفتم بهتر است با کدخدای آنها صحبت کنیم.

از آقای قالیباف خیلی تعجب می‌کنم. ما درست است که رقابت می‌کنیم اما نه این طور. بحث این بود که شما می‌گفتید دانشجوها بیایند ما گاز انبری اینها را دستگیر کنیم. راه این است که ما از اول یا مجوز بدهیم و بیایند تظاهرات کنند یا اصلا مجوز ندهیم. شما به بحث‌های آن زمان برنگردید شما به آن بحث‌ها برنگردید. 

آقای قالیباف می‌گویند در مورد اقوام شورای عالی امنیت ملی انجام داده است. آیا غیر از این است که اگر موردی ماموری از ناجا یا هر جای دیگه‌ای انجام می‌داد که صحیح نبود شورا با آن برخورد می‌کرد؟ من از ابتدای زندگی مسیرم روشن است. هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من سرهنگ نیستم من حقوقدانم. من می‌گویم با اقلیت‌ها طبق قانون برخورد کنیم. من روبروی شاه ایستاده بودم و همیشه روبری افراطیون ایستاده بودیم. من که خطم همیشه اعتدال بوده است.

قالیباف: بهترین رابطه  و ارتباط بین پلیس و دانشجو در دوره من بود. این حرکت گاز انبری که شما می‌گویید نبوده است. دولت اصلاحات هم این را تایید می‌کند. حرف من این بود که آن زمان من می‌گفتم به دفتر تحکیم وحدت مجوز بدهیم. شما گفتید نه چه کاری است دردسر می‌شود. افتخار من این است که مجاهد بوده‌ام و جنگیده‌ام. ما گاز انبری عمل نکردیم. ایستادیم و هم از لباس شخصی‌ها کتک خوردیم و هم از دانشجوها.

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید