نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۵:۵۹ : غرضی: دست رانتخوارها را قطع می کنم

سید محمد غرضی در جمع بندی اظهاراتش گفت: "دولتی که پایگاه اجتماعی قوی داشته باشد دولتی مقتدر است. 50 میلیون صاحب رای است اگر همه رای بدهید 2 اتفاق مهم می افتد. اول عقب نشینی آمریکا و دوم اینکه شما به کسی که می خواهید رای می دهید. دولتی که توان اجتماعی پایین داشته باشد، نمی تواند با رشوه و رانت مبارزه کند. شعار من توسعه جمهوریت و اسلامیت است. در اسلامیت گفتم که دست دولت را از  جیب فقرا کوتاه کرده و قیمت دلار را تثبیت میکنم. توسعه جمهوریت هم آن که می گویم انتخاب استانداران را به رای مردم میگذارم. در ورزش و هنر و سینما و رسانه ها که خیلی حقوق پایمال شده است. اگر رای بیاورم همه اینها را قانونمند کرده و دست رانتخوار را از اینکه عده ای مثلا در سینما با دولت بسازند و ... را قطع میکنم. اماکن را انشاءالله سازماندهی میکنم."


این مطلب را به اشتراک بگذارید