نسخه آرشیو شده
یکشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۰ | کد خبر: 67098
تخریب خانه قاجاری نصیرالدوله در تهران
 • تخریب بخش اندرونی خانه نصیرالدوله، کامل‌ترین خانه تاریخی در تهران - عکس از مهر
  تخریب بخش اندرونی خانه نصیرالدوله، کامل‌ترین خانه تاریخی در تهران - عکس از مهر
 • خانه دو طبقه نصیرالدوله زیباترین و کامل‌ترین خانه تاریخی تهران - عکس از مهر
  خانه دو طبقه نصیرالدوله زیباترین و کامل‌ترین خانه تاریخی تهران - عکس از مهر
 • خانه نصیرال‌دله متعلق به دوران ناصرالدین شاه قاجار - عکس از مهر
  خانه نصیرال‌دله متعلق به دوران ناصرالدین شاه قاجار - عکس از مهر
 • بارش برف و باران این اثر ثبت‌شده را به ویرانه تبدیل کرده است - عکس از مهر
  بارش برف و باران این اثر ثبت‌شده را به ویرانه تبدیل کرده است - عکس از مهر
 • تخریب بخش اندرونی خانه نصیرالدوله، کامل‌ترین خانه تاریخی در تهران - عکس از مهر
  تخریب بخش اندرونی خانه نصیرالدوله، کامل‌ترین خانه تاریخی در تهران - عکس از مهر
 • خانه نصیرالوله که یک خانه سنتی ایرانی شامل منزل قدیمی، آشپزخانه، حمام قدیمی، درشکه خانه، بادگیر، اندرونی، بیرونی و سایر الحاقات یک خانه قاجاری است - عکس از مهر
  خانه نصیرالوله که یک خانه سنتی ایرانی شامل منزل قدیمی، آشپزخانه، حمام قدیمی، درشکه خانه، بادگیر، اندرونی، بیرونی و سایر الحاقات یک خانه قاجاری است - عکس از مهر

تصاویری منتشرشده از تخریب خانه نصیرالدوله به عنوان کامل‌ترین خانه در تهران از نظر شاخص‌های معماری ایرانی حکایت دارد.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه نهم آذرماه، با انتشار تصاویر و گزارشی ضمن انتقاد از بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، نوشت که بارش برف و باران در روزهای گذشته این اثر ثبت‌شده را به ویرانه تبدیل کرده است.

بر اساس نظر کارشناسان آثار تاریخی، خانه دو طبقه نصیرالدوله زیباترین و کامل‌ترین خانه تاریخی تهران است؛ چرا که این خانه تنها خانه‌ای است که در کنار معماری زیبا، دارای همه الحاقات یک خانه سنتی ایرانی شامل منزل قدیمی، آشپزخانه، حمام قدیمی، درشکه خانه، بادگیر، اندرونی، بیرونی و سایر الحاقات یک خانه قاجاری است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی