نسخه آرشیو شده
مردمک آخرین بار در تیر ۱۳۹۴ به روزرسانی شده است.
100 ماه قبل
مارک لینچ در گزارشی که از سوی «مرکز امنیت آمریکای نو» منتشر شده به بررسی سیاست آمریکا در قبال ایران پرداخته که به نظر او در سایه تحولات جدید در خاورمیانه باید تغییر کند و در این زمینه رهنمودهایی به دولت آمریکا ارائه کرده است.
یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۰
رابرت توسکانو، رامین جهان‌بگلو و کریم سجادپور در نشستی به بحث در باره میزان کارایی مقاومت بی‌خشونت و عدم اطاعت مدنی در ایران پرداختند.
ویدئو


آگهی
گزارش تصویری